Енергоспестяващите лампи и как да пестим с тях :

Енергоспестяваща лампа от 20W спестява около 80% за осветление в сравнение с обикновена крушка от 100W. Една енергоспестяваща лампа от 20W има 6000 часа живот и използва 120 kWh за тези часове. Една обикновена крушка от 100 W със същата интензивност на светлината издържа само 1000 часа. За да заместят продължителността на живота на една енергоспестяваща лампа са необходими 10 обикновени крушки и 5 пъти повече енергия. Въпреки първоначално по-високия разход при закупуване на енергоспестяващи лампи, общите разходи при използването са с 2/3 по-ниски в сравнение с  р а з х о д и т е    з а    о б и к н о в е н и     к р у ш к и . Около 10% от общото потребление на ток се използва за осветление. Ако в едно средно статистическо домакинство осветлението се състои от енергоспестяващи лампи, годишните разходи за ток спадат с близо 100 л в . Една обикновена крушка усвоява 90% до 95% от използваната енергия под формата на топлина и само 10% превръща в светлина. Но нужно ли е буквално да „отопляваме” жилищата си с електрически крушки, вместо да ги използваме по предназначение? Енергоспестяващите лампи използват до 80% по-малко ток за същото количество произведена с в е т л и н а .

Енергоспестяващите лампи също се предлагат в различни модели.Разнообразието от големини, форми и видове предлага подходящи енергоспестяващи лампи за почти всички видове фасунги. Междувременно освен обикновените видове икономични крушки на пазара са достъпни и енергоспестяващи лампи със светлинен сензор за открити пространства и дори варианти с датчик за движение. Важно при избора на енергоспестяващи лампи е да си дадем сметка за силата и цвета на светлината, с която сме свикнали. Ето защо се предлагат и различни цветове – меко бяло, бяло (междинен вариант) и дневно бяло. Във всекидневната е хубаво да се избира меко бялата светлина, неутрално бялото е подходящо за кухнята или за домашния офис. Дневно бялото осветление произвежда изключително бяла „студена” светлина и е подходящо за обществени сгради и офиси. По-ниски ватове със същата сила на светлината. Върху всяка една фасунга на лампа са написани данни за максимално допустимата мощност. Тези стойности са валидни и за енергоспестяващите лампи. Добивът на светлина от добрите стари осветителни тела може безпроблемно и без никаква опасност да бъде увеличен с помощта на икономичните енергоспестяващи лампи.

Обикновена крушка  Енергоспестяваща лампи
25W 6W
40W 8W
60W 12W
100W 20W

 

Някои съвети за ефикасно и енергоспестяващо осветление
– Сменете стандартните крушки с енергоспестяващи. Ще се нуждаете с до 80% по-малко ток за светлина със същата интензивност.
– Ако пригодите силата на осветлението с действителните Ви нужди, можете да спестите до 30% от разходите си за осветление
– При по-големите помещения е достатъчно да бъдат осветени само    и з п о л з в а е м и т е    ч а с т и     о т   т я х .
– Инсталирайте датчици за движение в килера и тоалетната. Така ще избегнете забравени лампи в помещенията с рядка посещаемост и   к р а т ъ к п р е с т о й .
– Инсталирайте светлинни сензори за управление на осветлението на открито.

Не забравяйте, че енергоспестяващите осветителни тела изпозват с до 80% по-малко ток от стандартните при едно и също количество произведена светлина.