от ПОНЕДЕЛНИК до НЕДЕЛЯ


от 00:00 до 24:00 ч

 

ЕЛЕКТРОТЕХНИК GSM:

0876516765

Валери Ангелов

денонощен електротехник

 

ВАЖНО:

Запишете този телефон и го сложете на видно място,
все някога ще ви потрябва !

Допълнителна информация: www.elektrotehnik.org

E-Mail: office@elektrotehnik.org

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone